Bun venit

Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Arad

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad este un serviciu de utilitate publică, înființat în baza prevederilor din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic şi a Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi salvarea în munţi, prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 75/2012, ca autoritate la nivel județean cu atribuţii în reglementarea aspectelor ce ţin de domeniul activității de prevenire a accidentelor şi organizare a activității de salvare din cadrul montan şi mediul subteran speologic.