Activitate

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad contribuie la sprijinirea şi dezvoltarea activităţii turistice în judeţul Arad, având ca obiect principal de activitate coordonarea activităţii de prevenire a accidentelor şi de salvare din mediul subteran speologic, aşa cum este definită de Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic şi de asigurare a activităţii de prevenire a accidentelor turistice montane şi de salvare în munţi a persoanelor accidentate şi a bolnavilor, aşa cum este definită de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi salvarea în munţi.

Principalele atribuţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad, conform Legii nr. 402 /2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic şi ale Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi salvarea în munţi sunt:


 • efectuează şi coordonează activităţile de prevenire a accidentelor din mediul subteran speologic;
 • coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană în judeţ;
 • coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare din mediul subteran speologic;
 • coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a amenajărilor tehnice din mediul subteran speologic, sens în care vor iniţia activităţi comune cu persoanele juridice care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz;
 • coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitate a traseelor montane din judeţ;
 • propune omologarea sau desfinţarea unor trasee montane
 • asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele din mediul subteran speologic şi a accidentelor montane;
 • asigură permanenţă la punctele şi refugiile salvamont conform programului de activităţi;
 • organizează activitatea de pregătire a speologilor în domeniul salvaspeo;
 • organizează activitatea de formare profesională a salvatorilor montani;
 • informează turiştii şi conducerea Consiliului Judeţean Arad despre orice nereguli apărute pe traseele turistice (căderi de stânci, de copaci, drumuri blocate) în urma viiturilor, furtunilor, incendiilor şi calamităţilor naturale şi contribuie la eliminarea acestor evenimente;
 • asigură patrularea preventivă în zonele vizitate de turişti şi căutarea persoanelor dispărute în peşteri sau în zona montană;
 • colaborează cu alte instituţii similare atât pe plan naţional, cât şi internaţional
 • îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare subterană şi montană prevăzute de legislaţia în vigoare, de normele şi regulamentele Corpului Român Salvaspeo - CORSA şi ale Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România - ANSMR sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad colaborează cu Consiliul Judeţean Arad, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, Corpul Român Salvaspeo România – CORSA, Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România, Serviciile Publice Salvamont şi Salvaspeo similare din judeţele învecinate (Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor).

Aria de acţiune a Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad este aria teritorial-administrativă a judeţului Arad.