Anunțuri

Reorganizarea Serviciului Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Arad în subordinea Direcției Tehnice Investiții din cadrul Consiliului Județean Arad

În data de 30.10.2018, Consiliul Județean Arad aprobă Hotărârea nr. 305/2018 privind încetarea activității Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Arad, începând cu data de 01.01.2019, și aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad prin preluarea Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo în subordinea directă a directorului executiv al Direcției Tehnice Investiții începând cu data de 01.01.2019.

Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo este organizat şi va funcţionea ca serviciu public de interes judeţean, fără personalitate juridică, organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad în subordinea directă a directorului executiv al Direcției Tehnice Investiții şi este înfiinţat în baza prevederilor art. 104 alin. ( lit.e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi salvarea în munţi, a Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic.

Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo va funcționa în imobilul din localitatea Moneasa - Baza de Salvare Montană și Speologică.

Atribuţiile Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo:

 • Asigură și participă la activitatățile de prevenire a accidentelor turistice montane şi de salvare în munţi a persoanelor accidentate şi a bolnavilor, conform prevederilor legislației în vigoare;
 • Participă și coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană și de salvare din mediul subteran speologic în judeţ;
 • Coordonează, supraveghează și participă la activitățile de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din judeţ și propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee montane;
 • Coordonează și participă la activităţile de prevenire a accidentelor din mediul subteran speologic;
 • Supraveghează și participă la activitățile de amenajare, întreţinere şi reabilitare a amenajărilor lucrărilor tehnice din mediul subteran speologic, sens în care iniţiază activităţi comune cu persoanele juridice care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz;
 • Asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane și a celor din mediul subteran speologic;
 • Asigură permanenţă la punctele şi refugiile salvamont conform programului de activităţi al serviciului, aprobat în condițiile legii;
 • Propune organizarea activității de formare profesională a salvatorilor montani și de pregătire a speologilor în domeniul salvaspeo;
 • Informează turiştii şi conducerea Consiliului Judeţean Arad despre orice nereguli apărute pe traseele turistice (căderi de stânci, de copaci, drumuri blocate) în urma viiturilor, furtunilor, incendiilor şi a altor calamităţi naturale;
 • Execută patrularea preventivă în zonele vizitate de turişti şi căutarea persoanelor dispărute în zona montană sau în peşteri;
 • Colaborează cu alte instituţii similare atât pe plan naţional cât şi internaţional;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană și subterană prevăzute de legislaţia în vigoare, de normele şi regulamentele Corpului Român Salvaspeo - CORSA şi ale Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România – ANSMR;
 • Inițiază și derulează proiecte referitoare la prevenirea accidentelor turistice, marcare, întreținere poteci și salvare în munți, finanțate din fonduri externe;
 • Colaborează cu consiliile locale şi primăriile din judeţul Arad, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - IGSU, Inspectoratul General de Aviație - IGAv, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, Serviciul de Ambulanță Județean - SAJ, Serviciul Mobil de Urgență, Resuscitare și Descarcerare – SMURD și alte structuri de salvare montană şi speologică din ţară şi din străinătate, diferite instituţii publice şi private;
 • Colaborează cu serviciile publice județene Salvamont şi Salvaspeo similare din judeţele învecinate pentru conlucrarea în cazul accidentelor produse în regiunile de demarcaţie a judeţelor sau în cazul unor accidente care necesită intervenţia unui număr mare de salvatori, în baza acordurilor de parteneriat semnate de județul Arad cu serviciile judeţene Salvamont-Salvaspeo și cu unitățile administrativ-teritoriale;
 • Propune constituirea formaţiilor/echipelor de salvare montană/speologică prin încheierea de contracte de muncă, voluntariat, colaborare sau contracte civile de prestări de servicii în condițiile legii;
 • Propune conducătorului instituției negocierea, cu unităţile/instituţiile unde salvatorii voluntari din cadrul serviciului îşi desfăşoară activitatea, a condiţiilor concrete de sprijinire în vederea participării acestora la acţiunile de salvare, prevenire, pregătire şi perfecţionare şi modul în care membrii echipelor de salvare pot fi scoşi de la locul de muncă pe durata desfăşurării acestora;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii dispuse șefii ierarhici superiori.

HOTĂRÎREA NR. 305

ATENȚIONARE SALVAMONT

În urma patrulărilor efectuate în zona Munților Codru-Moma, Zarand și Muntele Găina, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad serviciu responsabil de coordonarea activității de prevenire a accidentelor montane, anunță că în urma furtunii violente din după-masa zilei de 17 septembrie 2017, sute de arbori au fost doborâti de vânt pe traseele turistice din județ, în special pe cele din zona Stațiunii Moneasa, Munții Codru-Moma, o bună parte din acestea fiind impracticabile în momentul de față.

Precizăm că toate traseele turistice din județul Arad din zona Munților Codru-Moma, Zarand și Muntele Găina sunt puternic afectate de urmările furtunii și necesită ample acțiuni de reamenajare (refacerea semnelor de marcaj și a indicatoarelor deteriorate). Reamenajarea nu poate fi începută însă fără degajarea traseelor de masă lemnoasă doborâtă de vânt, sarcină aflată în atribuțiile Ocolului Silivic.

Până la degajarea arborilor doborâti de vânt de pe trasee, pentru a evita riscul de accidentare și rătăcire, următoarele trasee turistice din județul Arad rămân închise:

 1. Creasta principală a munților Codru-Moma (Vârful Pleşu – Vârful Izoiu – Vârful Bălătruc – Vârful Arsura – Vârful Momuţa – Vârful Moma) – marcaj bandă roșie
 2. Staţiunea Moneasa – culmea Feredeu – cabana Gaudeamus – Vârful Izoiu – marcaj bandă albastră
 3. Staţiunea Moneasa – Valea Boroaia – Valea Bârlogel – creasta principală a munților Codru-Moma – marcaj triunghi albastru
 4. Staţiunea Moneasa – Culmea Zelea Neagră – Valea Lungă – Staţiunea Moneasa – marcaj punct albastru
 5. Staţiunea Moneasa – Culmea Zelea Neagră – creasta principală a munților Codru-Moma – marcaj bandă galbenă
 6. Staţiunea Moneasa – Peştera Liliecilor – marcaj bandă albastră
 7. Valea Megheș – Peșterile Viezuroiu – marcaj punct cu cercuri duble de culoare albă şi roşie
 8. Șoimoș – Cetatea Șoimoș – Creasta Șoimoșului – Creasta Principală – Căsoaia (traseu închis pe sectorul cuprins între Vf. Diedovița și Vf. Livorscu ) – marcaj bandă albastră