Istoricul salvamont-salvaspeo în România

Primele acţiuni iniţiate în ţara noastră pe linia salvării de vieţi omeneşti pe munte datează încă de la începutul anilor 1900, când, în localităţile de la poalele munţilor Bucegi şi Făgăraş, pe lângă asociaţiile turistice existente la acea vreme, s-au organizat grupuri de salvatori alpini, formate din alpinişti, vânători şi călăuze.

În anul 1969, datorită influenţei unui grup de montaniarzi înflăcăraţi, între care Aristide Stavros, Nicolae Jitaru, Mihai Sârbu, dr. Ioan Giurculescu, Alxandru Florcioiu, dr. Ludovic Gyorffy, Toma Boerescu, dr. Nicolae Ivan, se reuşeşte legiferarea Salvamontului în România, prin apariţia Hotărârii Consiliului de Miniştri cu nr. 140/1969, prin care se pun bazele organizării legale a primelor formaţii Salvamont din România. Răspunzătorii pentru activitatea Salvamont, la vremea respectivă, au fost Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport prin Federaţia de Turism şi Alpinism, la nivelul căreia se crează o Comisie Centrală Salvamont, în sarcina căreia revine aproape toată organizarea activităţii de profil.


În anul 1972, concomitent cu organizarea primei Şcoli Naţionale Salvamont, începe şi organizarea concursurilor republicane, în etape de iarnă şi de vară, primul concurs având loc în Bucegi, la cabana Caraiman.

Pe plan speologic, în 1975, la al treilea Speosport organizat la Leşu – Bihor, pe fondul creșterii numărului asociaţiilor spelogice și a numărului considerabil de accidente produse, pentru prima dată în România se punea problema realizării unui grup salvaspeo, după modelul salvamontului.

În anul 1978, Tiberiu Tulucan Niculiță (Clubul Speologilor Amatori Liliacul Arad) organizează în Staţiunea Moneasa, jud. Arad, sub patronajul Comisiei Centrale de Speologie Sportivă, prima întrunire naţională salvaspeo cu scopul formării unui corp de salvatori din peşteri. În următori ani se formează un fel de serviciu salvaspeo compus din voluntari, membri ai asociatiilor speologice din România, care acţionau doar la accidentele majore din mediul subteran.

În anul 1983, la iniţiativa lui Petru Brijan și Matyasi Sandor se înfinţează la Ştei, Bihor, prima formațiune Salvamont specializată în salvările din peşteri, bazată pe speologii cluburilor Speodava Ștei și Czaran Gyula Tinca. Impulsionată de Emilian Cristea și Walter Guth, mișcarea salvaspeo se dezvoltă împreună cu dezvoltarea explorărilor speologice prin organizarea de stagii specializate și demonstrații publice.

În anul 1991, la iniţiativa lui Gheorghe Dunaritiu, secretar al Federatiei Romane de Alpinism, este constituită Asociaţia Natională a Salvatorilor Montani din Romania (ANSMR) , care reuşeşte să aducă un important aport în evolutia activităţii de salvare pe munte din Romania prin afilierea la forul international CISA - IKAR, propunerea unui nou act normativ concretizat in anul 1996, prin apariţia Hotărârii Guvernului nr. 1269 pentru aprobarea normelor privind prevenirea accidentelor turistice si organizarea activitatii de salvare in munti, urmată ulterior de apariţia Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi salvarea în munţi, reorganizarea Şcolilor Naţionale Salvamont, introducerea meseriei de salvator montan in nomenclatorul meseriilor şi infiintarea Seviciilor Publice Salvamont din cadrul Consiliilor Judetene si Locale.


În anul 1994, după infiinţarea Federație Române de Speologie (FRS), pregătirea salvaspeo devine parte integrantă a Şcolii Române de Speologie (SRS). După anul 1995, în baza acordulului bilateral încheiat între FRS și Federația Franceză de Speologie (FFS), este asigurat un sprijin important în domeniul speologic și organizarea sistemului de salvare din România, iar în cadrul FRS se constitue o Comisie Salvaspeo.

În anul 1999, Viorel Traian Lascu preşedintele FRS, la vremea respectivă, propune Adunării Generale a FRS constituirea Corpului Român Salvaspeo – CORSA, care este fondat în anul 2001 ca persoană juridică.

Începând cu anii 2004-2005 prin intermediul Corpului Român Salvaspeo – CORSA se organizează primele școli de formare la Șuncuiuș și Padiș şi sunt organizate tot mai multe exerciţii naţionale în cele mai importante peşteri din România.


În anul 2006, la iniţiativa lui Ionuţ Gabriel Laţcu, preşedintele Corpului Român Salvaspeo – CORSA, la vremea respectivă, cu un sprijin important din partea parlamentarilor din Bihor, al organizației ProDemocrația, Parlamentul României votează Legea 402 din 2006, privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, prima lege din România care reglementează salvările din mediul subteran.

Începând cu anul 2007, mai multe Servicii Publice Judeţene Salvamont deja înfiiţate se transormă în baza prevederilor din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi salvarea în munţi, în Servicii Publice Judeţene Salvamont-Salvaspeo.