Istoricul salvamont-salvaspeo în jud. Arad

1978 Este iniţiată organizarea unor grupări specializate în salvări în județul Arad de către Tiberiu Niculiţă Tulucan (Clubul Speologilor Amatori Liliacul Arad), care organizează în Staţiunea Moneasa, județul Arad, sub patronajul Comisiei Centrale de Speologie Sportivă, prima întrunire naţională salvaspeo cu scopul formării unui corp de salvatori din peşteri, urmată de alte conferințe, organizate tot la Moneasa, în anii 1985, 1987 şi 1988.

1988 Prin Subcomisia Judeţeană de Speologie Sportivă, este înfiinţat centrul judeţean arădean salvaspeo, care prin omogenitatea echipei reuşeşte să câştige la Şuncuiuş, jud. Bihor, Concursul Republican Salvaspeo.

1985 – 2001 Speologii arădeni au activat în cadrul mişcării salvaspeo din România, contribuind semnificativ la dezvoltarea şi organizarea sistemului de salvare şi formare în domeniul speologic, aceştia participând la o serie de intervenţii printre care salvarea din Avenul Râurilor Suspendate (Munţii Banatului, 1985), salvarea din Avenul Teia (Staţiunea Moneasa, 1989) şi recuperarea speologului decedat în Avenul de sub Vf. Grind la cota -300 (Munţii Piatra Craiului, 1996).

2006 După înfiinţarea Corpului Român Salvaspeo – CORSA în 2001, Aradul figurează prin activitarea unor salvatori speologi ca centru zonal salvaspeo, iar în anul 2006, la iniţiativa lui Mihai Besesek (Asociaţia Speologică Speowest Arad), este organizată prima simulare din România a unui accident speologic în Peştera de la Băi, Staţiunea Moneasa, județul Arad.

2009 La iniţiativa Corpului Român Salvaspeo – CORSA şi a Consiliului Judeţean Arad, în baza prevederilor Legii nr. 402/ 2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 108/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea activităţii de salvare din mediul subteran la nivelul judeţului Arad, ia fiinţă Serviciul Judeţean Salvaspeo Arad, externalizat, prin încheierea unui contract de prestări servicii de salvare din mediul subteran speologic cu Asociaţia Speologică Speowest Arad.

2009 – 2012 De la momentul înfiinţării, activitatea Serviciul Judeţean Salvaspeo Arad a fost bazată pe participarea la numeroase exerciţii de pregătire şi şcoli de formare în domeniul salvaspeo, participarea la intervenţiile salvaspeo din Peştera Huda lui Papară (Munţii Trascău, 2010), Peştera Şura Mare (Munţii Şureanu, 2011), Avenul R2 (Munţii Bihor, 2011) şi colaborarea cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al judeţului Arad, Corpul Român Salvaspeo – CORSA şi Serviciul Public Salvamont-Salvaspeo Bihor.

2012 Pe fondul neajunsurilor din punct de vedere organizatoric, dar şi pe fondul necesităţii unui serviciu salvamont în Arad, la iniţiativa lui Mihai Besesek şi Valentin Alexandru Radu (Asociaţia Speologică Speowest Arad), serviciul salvaspeo se transformă în serviciu salvamont-salvaspeo prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 75 din 27 aprilie 2012 privind înfiinţarea Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad, un serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Judeţean Arad. Noul serviciu, în afara atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic preia și atribuțiile din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi.

Pe planul salvărilor din cadrul montan, chiar dacă nu au fost iniţiate formaţii salvamont anterior acestui an, prin activitarea cluburilor de turism montan din Arad, printre care Asociația Condor Club Arad , Asociația Veniţi cu Noi Arad, Asociaţia Turiştilor Montani Arad, Asociația Hoinarii Zărandului Arad turiştii arădeni au contribuit semnificativ la dezvoltarea turismului prin marcarea a numeroase trasee turistice în zona munţilor Codru-Moma, Zărand şi Muntele Găina.

2013 Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad își începe activitatea propriu-zisă, constituind prima formație de salvare montană și de salvare speologică din Arad, începe procesul de pregătire și formare profesională a salvatorilor montani și speologi, asigură activitatea de salvare montană și speologică din județ cât și măsurile de prevenție a accidentelor montane.

2013-2018 Activitățile și realizările Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad sunt:

 • asigurarea preluării apelurilor de urgență și a intervențiilor pentru accidente produse în zona montană a județului Arad, acțiuni de căutare a personelor dispărute cât și alte intervenții în zone cu acces dificil la solicitarea ISU;
 • asigurarea preluării apelurilor prin care se solicitau informații despre zona montană și traseele turistice din județ;
 • asigurarea asistenței de specialitate la toate competițiile sportive sau cu caracter de masă din zona montană a județului (orientare sportivă și turistică, alergare montană, ciclism montan, parapantă, enduro, raliu, etc);
 • formarea profesională a salvatorilor montani și speologi prin organizarea de stagii locale de pregătire, exerciții de salvare și participarea la cursuri de formare profesională, exemene de atestare și reatestare organizate de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România și Corpul Român Salvaspeo – CORSA;
 • obținerea acreditării Echipei Județene Salvaspeo, a Formației Județene Salvamont și a Centrului Local de Pregătire pentru ocupația de Salvator Montan, fiind astfel printre primele servicii din România care primesc o recunoaștere oficială a desfășurii activității de salvare montană și speologică și de formare profesională a salvatorilor montani;
 • constituierea unei echipe de salvare subacvatică pentru intrevenții în galeriile inundate din mediul subteran și pentru alte intervenții și căutări la solicitarea ISU;
 • încheierea protocoalelor de colaborare cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ''Vasile Goldiș'' al Județului Arad și cu serviciile salvamont-salvaspeo învecinate (Bihor și Hunedoara);
 • refacerea semnelor de marcaj la toate traseele turistice montane din Munții Zarand, Codru-Moma și Bihor Găina cu marcaje reflectorizante;
 • realizarea și montarea de indicatoare direcționale la intrările și intersecțiile de la toate traseele turistice montane din județ cu precizarea direcției, distanțelor, diferenței de nivel și a timpilor de mers estimativi;
 • realizarea de hărți și montarea de panouri informative la intrările și intersecțiile de la toate traseele turistice montane din județ cu precizarea locației pe hartă;
 • realizarea de panouri informative la obiective turistice din zona montană a județului, repectiv la Cetățile Medievale Șiria, Șoimoș și Dezna cât și la monumentul Czaran Gyula, ruinele cuptorului de topit fier și cariera de marmoră roșie din Stațiunea Moneasa;
 • deschiderea unor trasee turistice noi în arealul comunelor Moneasa, Dezna, Petriș și Brazii;
 • realizarea primei rețele de trasee turistice montane recomandate atât pentru drumeție cât și pentru ciclism montan;
 • obținerea omologării de la Ministerul Turismului pentru toate traseele turistice amenajate;
 • închiderea traseelor turistice montane impracticabile;
 • colaborarea cu instituții și asociații turistice din județul Arad, în special cu Asociația Condor Club Arad, Asociația Hoinarii Zarandului, Centrul Zonal Ecologic Arad, Asociația Speologică Speowest Arad, Complexul Muzeal Arad, primăriile din zona montană a județului;
 • promovarea turismului montan prin oferirea de informații cu privire la traseele turistice din județ și comunicarea de avertizări privind starea traseelor prin intermediul site-ului propriu (salvamontsalvaspeoarad.ro), pagina de facebook (Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad), a aplicației SALVAMONT și a comunicatelor de presă;
 • derularea de acțiuni educative pentru copii prin susținerea programului de educație școlară Mai Mult Munte, desfășurat în cadrul Școlii Altfel;
 • încurajarea dezvoltării turismului în județul Arad prin realizarea de materiale de promovare și participarea la târguri de turism și la alte evenimente dedicate.

2018 La finalul lunii octombrie Consiliul Județean Arad hotărăște încetarea activității Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Arad începând cu data de 01.01.2019 și reorganizarea aparatului de specialitate prin preluarea Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Arad în cadrul Direcției Tehnice Investiții începând cu data de 01.01.2019.