Istoricul salvamont-salvaspeo în jud. Arad

1978 Este iniţiată organizarea unor grupări specializate în salvări în județul Arad de către Tiberiu Niculiţă Tulucan (Clubul Speologilor Amatori Liliacul Arad), care organizează în Staţiunea Moneasa, județul Arad, sub patronajul Comisiei Centrale de Speologie Sportivă, prima întrunire naţională salvaspeo cu scopul formării unui corp de salvatori din peşteri, urmată de alte conferințe, organizate tot la Moneasa, în anii 1985, 1987 şi 1988.

1988 Prin Subcomisia Judeţeană de Speologie Sportivă, este înfiinţat centrul judeţean arădean salvaspeo, care prin omogenitatea echipei reuşeşte să câştige la Şuncuiuş, jud. Bihor, Concursul Republican Salvaspeo.

1985 – 2001 Speologii arădeni au activat în cadrul mişcării salvaspeo din România, contribuind semnificativ la dezvoltarea şi organizarea sistemului de salvare şi formare în domeniul speologic, aceştia participând la o serie de intervenţii printre care salvarea din Avenul Râurilor Suspendate (Munţii Banatului, 1985), salvarea din Avenul Teia (Staţiunea Moneasa, 1989) şi recuperarea speologului decedat în Avenul de sub Vf. Grind la cota -300 (Munţii Piatra Craiului, 1996).

2006 După înfiinţarea Corpului Român Salvaspeo – CORSA în 2001, Aradul figurează prin activitarea unor salvatori speologi ca centru zonal salvaspeo, iar în anul 2006, la iniţiativa lui Mihai Besesek (Asociaţia Speologică Speowest Arad), este organizată prima simulare din România a unui accident speologic în Peştera de la Băi, Staţiunea Moneasa, județul Arad.

2009 La iniţiativa Corpului Român Salvaspeo – CORSA şi a Consiliului Judeţean Arad, în baza prevederilor Legii nr. 402/ 2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 108/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea activităţii de salvare din mediul subteran la nivelul judeţului Arad, ia fiinţă Serviciul Judeţean Salvaspeo Arad, externalizat, prin încheierea unui contract de prestări servicii de salvare din mediul subteran speologic cu Asociaţia Speologică Speowest Arad.

2009 – 2012 De la momentul înfiinţării, activitatea Serviciul Judeţean Salvaspeo Arad a fost bazată pe participarea la numeroase exerciţii de pregătire şi şcoli de formare în domeniul salvaspeo, participarea la intervenţiile salvaspeo din Peştera Huda lui Papară (Munţii Trascău, 2010), Peştera Şura Mare (Munţii Şureanu, 2011), Avenul R2 (Munţii Bihor, 2011) şi colaborarea cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al judeţului Arad, Corpul Român Salvaspeo – CORSA şi Serviciul Public Salvamont-Salvaspeo Bihor.

2012 Pe fondul neajunsurilor din punct de vedere organizatoric, dar şi pe fondul necesităţii unui serviciu salvamont în Arad, la iniţiativa lui Mihai Besesek şi Valentin Alexandru Radu (Asociaţia Speologică Speowest Arad), serviciul salvaspeo se transformă în serviciu salvamont-salvaspeo prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 75 din 27 aprilie 2012 privind înfiinţarea Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad, un serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Judeţean Arad. Pe planul salvărilor din cadrul montan, chiar dacă nu au fost iniţiate formaţii salvamont anterior acestui an, prin activitarea cluburilor de turism montan din Arad, printre care Asociația Condor Club Arad, Asociația Veniţi cu Noi Arad, Asociaţia Turiştilor Montani Arad, Asociația Hoinarii Zărandului Arad turiştii arădeni au contribuit semnificativ la dezvoltarea turismului prin marcarea a numeroase trasee turistice în zona munţilor Codru-Moma, Zărand şi Muntele Găina.