Istoricul salvamont-salvaspeo în jud. Arad

În judeţul Arad, organizarea unor grupări specializate în salvări este iniţiată în anul 1978, când Tiberiu Niculiţă Tulucan (Clubul Speologilor Amatori Liliacul Arad), organizează în Staţiunea Moneasa, jud. Arad, sub patronajul Comisiei Centrale de Speologie Sportivă, prima întrunire naţională salvaspeo cu scopul formării unui corp de salvatori din peşteri, urmată de alte conferințe, organizate tot la Moneasa, în anii 1985, 1987 şi 1988.

În anul 1989, prin Subcomisia Judeţeană de Speologie Sportivă, este înfiinţat primul centru judeţean salvaspeo, care prin omogenitatea echipei reuşeşte să câştige la Şuncuiuş, jud. Bihor, Concursul Republican Salvaspeo.

În anii ce au urmat, speologii Arădeni au continuat să activeze în cadrul mişcării salvaspeo din România, contribuid semnificativ la dezvoltarea şi organizarea sistemului de salvare şi formare în domeniul speologic, aceştia participând la o serie de intervenţii printre care salvarea din Avenul Râurilor Suspendate (munţii Banatului, 1985), salvarea din Avenul Teia (Staţiunea Moneasa, 1989) şi recuperarea speologului decedat în Avenul de sub Vf. Grind la cota -300 (munţii Piatra Craiului, 1996).

Pe planul salvărilor din cadrul montan, chiar dacă nu au fost iniţiate formaţiuni salvamont, prin activitarea cluburilor de turism montan din Arad, printre care Condor Club Arad , Veniţi cu Noi, Asociaţia Turiştilor Montani, turiştii Arădeni au contribuit semnificativ la dezvoltarea turismului prin marcarea a numeroase trasee turistice în zona munţilor Codru-Moma, Zarand, Săvârşin şi Muntele Găina.

După înfiinţarea Corpului Român Salvaspeo – CORSA în 2001, Aradul figurează prin activitarea unor speologi salvatori ca centru zonal salvaspeo, în anul 2006 la iniţiativa lui Mihai Besesek (Asociaţia Speologică Speowest Arad), find organizată prima simulare a unui accident speologic din România în Peştera de la Băi, Staţiunea Moneasa, jud. Arad.

În anul 2009, la iniţiativa Corpului Român Salvaspeo – CORSA şi a Consiliului Judeţean Arad, în baza prevederilor Legii nr. 402/ 2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 108/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea activităţii de salvare din mediul subteran Salvaspeo în cadrul Consiliului judeţean Arad, ia fiinţă Serviciul Judeţean Salvaspeo Arad, externalizat, prin încheierea unui contract de prestări de servicii de salvare din mediul subteran speologic, Asociaţiei Speologice Speowest Arad.

De la momentul înfiinţării, activitatea Serviciul Judeţean Salvaspeo Arad, a fost bazată pe participarea la numeroase exerciţii de pregătire şi şcoli de formare în domeniul salvaspeo, participarea la intervenţiile salvaspeo din Peştera Huda lui Papară (munţii Trascău, 2010), Peştera Şura Mare (munţii Şureanu, 2011), Avenul R2 (munţii Bihor, 2011) şi colaborarea cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, Corpul Român Salvaspeo – CORSA şi Serviciul Public Salvamont-Salvaspeo Bihor.

În anul 2012, pe fondul nejunsurilor din punct de vedere organizatoric, dar şi pe fondul necesităţii şi unui serviciu salvamont în Arad, la iniţiativa lui Mihai Besesek şi Valentin Alexandru Radu (Asociaţia Speologică Speowest Arad), prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 75 din 27 aprilie 2012 privind înfiinţarea Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad în subordinea Consiliului Judeţean Arad, Serviciul Judeţean Salvaspeo Arad se transformă în Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad, un serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Judeţean Arad.