Legislatie

Hotărârea Guvernului nr. 77 /2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi

Legea nr. 402/2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic

Hotărârea nr. 75/2012 privind infiintarea Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo Arad in subordinea Consilului Judetean Arad

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

Ordinul nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate

Ordonanța de Urgență nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

Procedura de sistem nr. 3654/2017 privind managementul informațiilor și coordonarea resurselor în cazul acțiunilor de cautare-salvare în zona montană și alte zone cu acces dificil