Salvare Montana

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad funcționează cu o formație de salvare montană (Formația Județeană Salvamont), care contribuie la sprijinirea şi dezvoltarea activităţii turistice în judeţul Arad şi are ca obiect principal de activitate asigurarea activităţii de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţi (Găina, Codru-Moma și Zărand) a persoanelor accidentate şi a bolnavilor. Principalele atribuţii ale Formației de Salvare Montană sunt următoarele:

  • coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană în judeţ;
  • asigură prevenția accidentelor montane din județ prin întreținerea și reabilitarea traseelor turistice montane, acordarea de asistență de specialitate la principalele competiții și evenimente sportive (alergare și ciclism montan, orientare sportivă, parapantă, enduro etc.) sau acțiuni cu caracter de masă organizate în zona montană;
  • coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din judeţ și propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee montane;
  • asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane primite prin numărul unic de urgență 112 sau Dispeceratul Național Salvamont 0725826668;
  • organizează și/sau asigură accesul la activitatea de formare a salvatorilor montani (stagii, cursuri, exerciții și demonstrative de salvare, examene de atestare și reatestare profesională);
  • asigură patrularea preventivă în zonele vizitate de turişti şi căutarea persoanelor dispărute în zona montană;
  • colaborează cu alte instituţii similare atât pe plan naţional, cât şi internaţional;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de legislaţia în vigoare, de normele şi regulamentele Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România - ANSMR sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad – CJA.