Salvare Speologica

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad funcționează cu o echipă de salvare speologică (Echipa Județeană Salvaspeo), care are ca obiect principal de activitate coordonarea activităţii de prevenire a accidentelor şi de salvare din mediul subteran speologic.

Cu un număr de aproximativ 150 de cavităţi naturale localizate pe teritoriul judeţului, Aradul ocupă un loc de mijloc pe lista judeţelor cu potenţial carstic din România, după judeţe ca Bihor, Caraş-Severin, Alba, Gorj, Hunedoara, Cluj, Dâmboviţa, Argeş, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Neamţ, Suceava şi Harghita.

Majoritatea peşterilor din judeţul Arad sunt localizate în arealul Stațiunii Moneasa din Munţii Codru-Moma, în zona Calcarelor de la Căprioara din Dealurile Lipovei, cât şi grupuri izolate de peşteri în zona Platoului Carstic Vaşcău din Munţii Codru-Moma sau în aria localităților Galșa, Gurahonț, Honțișor, Păiușeni și Văsoaia.

Principalele atribuţii ale Echipei Județene Salvaspeo sunt următoarele:

  • coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare din mediul subteran speologic;
  • efectuează şi coordonează activităţile de prevenire a accidentelor din mediul subteran speologic şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a amenajărilor tehnice din mediul subteran speologic, sens în care va iniţia activităţi comune cu persoanele juridice, care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz;
  • asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele din mediul subteran speologic primite prin numărul unic de urgență 112;
  • organizează și/sau asigură accesul la activitatea de pregătire a speologilor în domeniul salvaspeo (stagii, cursuri, exerciții și demonstrative de salvare, examene de atestare și reatestare profesională);
  • colaborează cu alte instituţii similare atât pe plan naţional, cât şi internaţional;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare subterană prevăzute de legislaţia în vigoare, de normele şi regulamentele Corpului Român Salvaspeo - CORSA sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad - CJA.