Scafandri

În cadrul Echipei Județene Salvaspeo funcționează și o echipă de scafandri în curs de formare pentru obținerea atestatelor profesionale de Salvator din Mediul Subacvatic Speologic. Echipa este formată din 6 scafandri care au parcurs nivelul I de formare (scafandru începător/avansat din ape deschise – OW Diver, scafandru cu Nitrox – NITROX Diver și scafandru salvator ape deschise – Rescue Diver), urmând ca aceștia să înceapă formarea pentru nivelul II (scafandru cavernă – Cavern Diver, scafandru începător/avansat peșteră – Intro to Cave/Full Cave Diver, scafandru avansat Nitrox – Advance NITROX Diver). În afara intervențiior de salvare din mediul subteran subacvatic echipa de scafandri poate răspunde solicitărilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ''Vasile Goldiș'' al județului Arad - ISU pentru intervenții în mediul acvatic.