Speoturism

Cu un număr de aproximativ 150 (o sută cincizeci) de cavităţi naturale localizate pe teritoriul judeţului Arad, Aradul ocupă un loc de mijloc pe lista judeţelor cu potenţial carstic din România după judeţe ca Bihor, Caraş-Severin, Alba, Gorj, Hunedoara, Cluj, Dâmboviţa, Argeş, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Neamţ, Suceava şi Harghita.

Majoritatea peşterilor din judeţul Arad sunt localizate în arealul Bazinului Văii Moneasa din munţii Codru-Moma, zona Calcarelor de la Căprioara din Dealurile Lipovei, cât şi grupuri izolate de peşteri în zona Platoului Carstic Vaşcău din munţii Codru-Moma, bazinele Văii Crişului Alb la Gurahonţ din dealurile Momei şi Chisindia din munţii Zarandului.

Lista peşterilor din judeţul Arad

Carstul din judeţul Arad nu poate fi caracterizat prin densitatea şi dezvoltatea fenomenelor endocarstice, cât prin diversitatea acestora, unicitatea unora din punct de vedere geologic, biospeologic, arheologic, potenţialul turistic şi prin repartizarea lor în zone total diferite ale judeţului. Astfel iese în evidenţă carstul în aglomerate vulcanice din zonele Păiuşeni - Văsoaia din munţii Zarandului, din Defileul Crişului Alb de la Gurahonţ şi din Valea Honţişor din Munţii Săvârşinului şi peşterile din calcarul metamorfic de culoare roşie din zona Carierei de Marmoră din Staţiunea Moneasa.

Din totalul peşterilor localizate pe teritoriul judeţul Arad, trei dintre acestea au fost declarate în baza Legii nr. 5/2000 Rezervaţii Speologice, şi anume Peştera cu Apă de la Moară, Peştera Sinesie şi Peştera lui Duţu. Cu toate acestea, din păcate, numeroase peşteri de importanţă deosebită pentru patrimoniul speologic naţional, nu au avut parte de protecţia legii, fiind distruse sau colmatate în mod intenţionat din motive economice prin exploatarea calcarului (Ponorul Văii Teia şi Peştera Albă din Cariera de Marmoră din Staţiunea Moneasa, Avenul cu Cristale din bazinul Văii Căpriorişca şi Peştera de la Moară din Bazinul Văii Peştiş şi Peştera Gaura Scroafei din localitatea Căprioara distruse prin avansarea frontului carierelor de calcar.)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 şi Hotărârea nr. 75/2012 privind înființarea Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad în subordinea Consiliului Judeţean Arad, Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad a emis Decizia numărul 1/2013 privind procedura de emitere a autorizației salvaspeo pentru activități în mediul subteran speologic aplicată pe raza teritorial-administrativă a județului Arad.

Autorizația salvaspeo este un act administrativ emis de Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad, prin care sunt stabilite condițiile şi/sau parametrii de siguranță al vizitatorilor în cadrul unei activități de turism, turism specializat (speoturism) sau a altor activități cu caracter speologic (explorare, derocare/dezobstrucţie, cartare/recartare, documentare, cercetare ştiinţifică, educație speologică, fotografiere, alte activităţi), desfășurate în mediul subteran speologic pe raza teritorial-administrativă a județului Arad.

in totalul de 146 (o suta douăzeci şi sase) de peşteri localizate până în prezent pe raza judeţului Arad, douăzeci şi două au fost deschise turismului specializat (speoturism) în care se vor realiza vizite în prezența unui ghid/conducător de grup, pentru care, după caz, se vor utiliza amenajări temporare pentru asigurarea siguranței vizitatorilor care vor avea pregătirea fizică şi/sau tehnică corespunzătoare în funcție de gradul de dificultate al cavității.Formular solitare autorizatie slavaspeo
Formular notifcare activități speologice

Lista peșterilor destinate speoturismului din jud. Arad

Nr. Crt. Denumire Clasa protecție / grad dificultate Dezvoltare / Denivelare Hartă / Fișă echipare Localizare Observații
1 Peștera Hodobana D / 3 123 m / -23 m Hartă P. Hodobana Bazinul Văii Chisindia, M-ții Zarandului
2 Peştera cu Cranii D / 3 164 m / 41 m Hartă P. cu Cranii Calcarele de la Căprioara
3 Peştera lui Duţu C / 2 166 m / -8 m Hartă P. lui Duțu Calcarele de la Căprioara
4 Peştera lui Sînesie (Peştera Sînesii) B / 2 77 m / -1,4 m Hartă P. Sînesie Calcarele de la Căprioara
5 Avenul Caprelor D / 3 237 m / -32 m Hartă Av. Caprelor / Fișă echipare Calcarele de la Căprioara
6 Peştera de la Izbucul Păstravăriei D / 3 61 m / 8 m Hartă P. de la Izbucul Păstravăriei Calcarele de la Căprioara
7 Avenul de sub Carpen D / 3 49 m / -38 m Hartă Av. de sub Carpen Calcarele de la Căprioara
8 Peștera Viezuroiu I D / 2 51 m / -13 m Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
9 Peștera Viezuroiu II D / 2 96 m / - 16 m Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
10 Peștera Viezuroiu III D / 2 49 m / 14 m Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
11 Peștera Viezuroiu IV D / 2 13 m Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
12 Peștera Viezuroiu V D / 2 23 m / 7,5 m Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
13 Peştera din Valea Meghieşul Sec D / 3 56 m / -6 m Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
14 Avenul Izoiul Mare D / 3 50 m / -34 m Hartă Av. Izoiul Mare Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
15 Avenul Izoiul Mic D / 3 68 m / -31 m Hartă Av. Izoiul Mic Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
16 Peştera de la Băi (Grota Ursului) D / 4/5 2025 m / 65 m Fișă echipare Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
17 Peştera Liliecilor D / 3 125 m / -19,5 m Hartă P. Liliecilor Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
18 Peştera Uscată de la Moară D / 2 45 m / 5 m Hartă P. Uscată de la Moară Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
19 Peştera cu Apă de la Moară A / 3 1750 m / 41,5 m Hartă P. cu Apă de la Moară Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
20 Ponorul din Dâmbul Chicerii D / 3 Bazinul Văii Moneasa, M-ții. Codru-Moma
21 Avenul din Dâmbul Boianului D / 3 -59 m Hartă Av. Dâmbul Boianului Platoul Carstic Vașcău, M-ții. Codru-Moma
22 Avenul din Vârful Pârlitu D / 3 96,5 m / -44,5 m Hartă Av. din Vf. Pârlitu Platoul Carstic Vașcău, M-ții. Codru-Moma